Dansk


Foreningens mål og ideologi


Formålet med oprettelsen af et Burmesisk Buddhistiske forening er, at vi er som så mange andre trosretninger, vil hjælpe os selv og andre til at finde frihed og lykke i livet. Vi vil gennem vores Buddhistiske belæring finde mening med livet i denne verden. Vi vil gerne videregive vores tro til at hjælpe os selv og andre til at få et bedre liv via den Buddhistiske belæringer. For os vil en Burmesisk buddhistisk forening være vores tilholdssted for at praktisere vores tro. Foreningen vil være et åbent sted for alle, som ønsker at vide, hvordan Buddhisme er og alle er velkomme til at være med til vores fester og bededage. Vi har navngivet vores forening med navnet Buddha Ramsi.

Ramsi betyder aura altså lyset. Grunden til navnet er at lyset vil lede os på den rette vej for at blive kommende Buddhaer.

I følge vores kultur har vi ikke en vielsesceremoni i templet, når vi bliver gift. I stedet skal vi have en offentlig bemyndigelse hos en advokat eller selve kommunen. I templet vil vi gerne hos en munk have hans velsignelse til et bedre og mere harmonisk ægteskab.

Som Burmeser bør alle unge mennesker, inden de når giftealder (18 år), går i tempel og bo som munkene, for at lære Buddhas belæringer. Dette gør, at man som voksne bedre kan begå med andre mennesker. Det er personens eget ansvar at få et bedre og lykkeligere liv. Som Burmeser synes jeg meget godt om denne metode. Idet man er et bedre menneske, når man har gennemgået disse ophold i templet. Længden af opholdet er ikke afgørende, men selve Buddhas belæringer er vigtige. Dette vil vi videregive til vores fremtidige generationer, idet vi synes, opholdet hos munkene er med til at give en god ballast for at begå i det virkelige liv.

Endvidere er døden for os en vigtig begivenhed. Idet vi tror på reinkarnation og dermed et liv efter døden. Når en Buddhist er døende, vil det tilstræbe at have en munk ved sin side. Munkens tilstedeværelse er for at hjælpe den døende med at få et fredfuldt sind uden nogen forme for begær, magt, status, had m.v. Munken citere Buddhas belæringer og hjælper således den døende med at få et fredfuldt sind på sin vej i reinkarnation.

Nu til dage ser man tit i reklamer om sundhed med følgende ord ” Du er, hvad du spiser” vi Buddhister har følgende ” Hvad du sår (på din mark), får du som afgrøde.” Med dette hentyder Buddhister til, at hvad vi foretager os af handlinger såvel gode som onde i livet, vil vi få gode eller onde gerninger. Marken er et billede af vores sind. Så for en Buddhist er det ideelt at få en så frugtbar mark uden nogle former for forurening, giftstoffer m.v. Når vi bliver født, er sindet ren, men bliver efterhånden forurenet af omgivelsen. Så gennem Buddhas Belæringer prøver vi at undgå at forurene og rense for vores sind for dermed at blive et bedre og mere harmonisk menneske. Når mennesker lever i harmoni med sig selv og omgivelsen, vil verden derfor også være et mere harmonisk sted at leve i.

Med en anerkendt forening her i Danmark vil vi nemmere kunne realisere vores ideologi og tro så vi som Buddhister kan praktisere vores religion såvel som andre trosretninger. Vi håber, at vi via Buddhas Belæringer kan ændre sig til et mere harmonisk menneske og dermed et bedre samvær med andre mennesker. Vi har ingen intentioner om at ændre verden, vi vil bare ændre os selv til det bedre og vil med glæde vise andre hvad vi har opnået, så andre også kan blive et bedre jeg.